Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – EdelsmeedKunstKiona, Kiona van Herwijnen

Datum: 18-11-2018

 

 1. Definities
  1. EdelsmeedKunstKiona, gevestigd te Wouw, KVK-nummer 56499906, zal aangeduid worden met ‘verkoper’, ‘Kiona van Herwijnen’, of ‘EdelsmeedKunstKiona’.
  2. De wederpartij van de verkoper zal aangeduid worden met ‘klant’ of ‘u’.
  3. De partijen zijn de verkoper en de klant.
  4. Met de term ‘overeenkomst’ wordt de verkoopovereenkomst bedoeld tussen de partijen.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten en goeden door, of namens, de verkoper.
  2. Afwijken van de voorwaarden kan alleen wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijke door beide partijen is overeen gekomen.
 3. Accepteren van Algemene Voorwaarden
  1. Door het betreden en gebruiken van deze website (EdelsmeedKunstKiona) accepteert de klant de Algemene Voorwaarden.
  2. EdelsmeedKunstKiona mag ten alle tijden, en zonder opgave vooraf, de Algemene Voorwaarden aanpassen, door ze te herzien op de website.
 4. Gebruik van de website
  1. U mag deze website alleen gebruiken om informatie in te winnen over EdelsmeedKunstKiona of Kiona van Herwijnen, of om producten van EdelsmeedKunstKiona of Kiona van Herwijnen te kopen.
  2. U mag geen afbeeldingen gebruiken of reproduceren, alsmede ontwerpen of teksten, zonder schriftelijke toestemming van EdelsmeedKunstKiona of Kiona van Herwijnen.
  3. U mag de website niet gebruiken als u nog geen 16 jaar bent, zonder ouderlijke toestemming.
 5. Verzendbeleid en levertijd
  1. Alle sieraden worden zorgvuldig ingepakt, tenzij anders overeengekomen. Het sieraad is veilig ingepakt in bubbeltjesplastic en verpakt in een stevige kartonnen doos, geschikt voor verzenden.
  2. Uw bestelling wordt binnen 7 werkdagen verzonden, na het ontvangen van de betaling, mits het bestelde product op voorraad is. Voor bestelling van sieraden die niet op voorraad zijn en gemaakt moeten worden, neem contact op met kiona@edelsmeedkunstkiona.nl voor meer informatie over productietijd en verzending.
  3. Als de productietijd en het verzenden van de bestelling de 7 werkdagen overschrijd, zal u daarvan op de hoogte gebracht worden via email.
  4. De levertijd is slechts een indicatie en geeft de klant geen recht op ontbinding of compensatie, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
  5. De verkoper mag een bestelling in delen verzenden, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Wanneer een bestelling in delen wordt verzonden, mag de verkoper deze delen apart factureren.
  6. Als een klant een sieraad eerder zou willen ontvangen, moet de klant contact opnemen met de verkopen via email, om te zien wat de eventueel mogelijkheden zijn.
 6. Retourbeleid
  1. De klant is wettelijk toegestaan een bestelling binnen 14 dagen na het ontvangen van de bestelling te ontbinden en te retourneren voor een volledige terugbetaling.
  2. Sieraden mogen in die termijn niet gedragen worden of slijtplekken vertonen.
  3. Het is de klant niet toegestaan om producten terug te sturen die speciaal voor de klant gemaakt zijn, op maat gemaakt zijn, gepersonaliseerd of gemaakt volgens specifieke wensen van de klant.
  4. Als een klant een product wil retourneren, moet hij/zij de verkoper daarvan op de hoogte stellen via een email naar kiona@edelsmeedkunstkiona.nl , binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In de email dient vermeld te worden: naam van de klant, factuurnummer en reden van retour.
  5. De klant kan het formulier voor ontbinding van de verkoper gebruiken. De verkoper is verplicht deze op verzoek van de klant de verstrekken.
  6. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van een bestelling.
  7. De klant moet duidelijk maken of hij/zij een item wil ruilen, of een terugbetaling wenst.
  8. De klant moet redelijkerwijs zorg dragen voor alle producten in zijn/haar bezit en deze retourneren aan de verkoper, op gepaste wijze verpakt om schade te voorkomen, binnen 7 dagen van de annuleringsdatum. De producten dienen geretourneerd te worden in hun oorspronkelijke verpakking, om ervoor te zorgen dat ze goed beschermd zijn tijdens het verzenden. Mocht een klant zich niet houden aan deze voorwaarden, kan er een bedrag in rekening gebracht worden bij de klant.
  9. Producten die worden geretourneerd buiten de genoemde tijden, zullen niet geaccepteerd worden en zullen geretourneerd worden aan de klant.
  10. Wanneer een klant een hele bestelling retourneert, ontvangt de klant een volledige terugbetaling, inclusief de verzendkosten die gemaakt zijn om de bestelling te versturen naar de klant. Wanneer de klant maar een deel van de bestelling retourneert, worden de verzendkosten niet terug betaald aan de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van producten aan de verkoper.
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. De klant kan een van de betalingsmogelijkheden gebruiken, zoals ze op de website staan aangegeven.
  2. Om een product te reserveren, zal er een aanbetaling gedaan moeten worden.
  3. De klant dient het hele aankoopbedrag te betalen wanneer hij/zij een bestelling doet voor een product op maat. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als het gehele bedrag is betaald.
  4. Wanneer de klant niet op tijd betaald, is hij/zij in gebreke. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als het gehele bedrag is betaald.
  5. In het geval van bankroet, inbeslagname of liquidatie van de klant zijn de vorderingen van de verkopen direct opeisbaar.
 8. Prijzen en prijswijzigingen
  1. Alle prijzen op de website zijn vermeld in € euro’s, inclusief BTW.
  2. De verkoper mag te allen tijde de prijzen wijzigen.
  3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen bijv. als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  4. Wanneer een product per vergissing vermeld staat met een verkeerde prijs, houdt de verkoper het rechts om de bestelling te annuleren met de verkeerd vermeldde prijs. Zelfs als de klant al betaald heeft voor het product, mag de bestelling geannuleerd worden en heeft klant recht op terugbetaling.
  5. De verkoper is niet verplicht goederen te leveren die vermeld staan met een verkeerde prijs.
  6. De levertijd is slechts een indicatie en geeft de klant geen recht op ontbinding of compensatie, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
  7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor een nabestelling. Partijen moeten hierover vooraf nadrukkelijk afspraken over maken in een schriftelijke overeenkomst.
 9. Overmacht
  1. Als de verkoper niet, niet op tijd, of niet behoorlijk, aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht, is de verkoper niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade.
  2. Onder overmacht wordt een omstandigheid verstaan die de verkoper gedurende het afsluiten van de overeenkomst niet heeft kunnen voorspellen, waardoor de verkoper niet kan voldoend aan de voorwaarden van de overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot: ziekte, oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere ontwrichting binnen het bedrijf.
  3. Voorts komen beide partijen overeen dat onder overmacht ook wordt verstaan de omstandigheid waarbij verkoper afhankelijk is van toeleveringsbedrijven voor de uitvoering van de overeenkomst, waardoor de verkoper niet aan de contractuele verplichtingen kan voldoen van de overeenkomst.
  4. Als de verkoper niet, niet op tijd, of niet behoorlijk, aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht, zullen de verplichtingen worden opgeschort totdat de verkoper aan de verplichtingen kan voldoen. Als de situatie, zoals bedoeld in de vorige zin, 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen.
 10. Garantie
  1. Er is een garantie van 3 maanden op alle producten. Wanneer een sieraad, bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn, onverhoopt kapot gaan, mag de klant het sieraad retourneren aan de verkoper. De klant dient via email contact op te nemen met de verkoper en deze op de hoogte te stellen van de klacht, voor het product te retourneren.
  2. De verzendkosten voor het retourneren dienen door de klant betaald te worden. De verzendkosten voor het retourneren van het gerepareerde product van de verkoper aan de klant worden betaald door de verkoper.
  3. De producten dienen geretourneerd te worden in een degelijke, stevige, verpakking, gebruik makend van bubbeltjes plastic en een kartonnen doos. De producten dienen altijd aangetekend verstuurd te worden.
  4. De garantie geldt niet voor barsten die ontstaan in edelstenen en stenen, aangezien het fragiele producten zijn, gemaakt door de natuur. Wanneer een edelsteen breekt, neemt contact op met de verkoper op kiona@edelsmeedkunstkiona.nl, zodat er een passende oplossing kan worden gezocht. Er kunnen reparatiekosten in rekening gebracht worden.
  5. Niet vallend onder de garantie: normale slijtage door het dragen en vlekken veroorzaakt door parfum.
  6. De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor normale slijtage door dragen, of schade door het verkeerd gebruiken van het product.

 

Algemene Voorwaarden – EdelsmeedKunstKiona, Kiona van Herwijnen
Datum: 18 nov. 2018